4115: MT-TiCN, Al2O3, TiN beläggning. Höghastighetsskärning.