3215: Belagd med MT-Ti (CN) och ultra Al2O3, TiN. Lämplig för segjärn, gjutjärn med hög skärhastighet.