4015

Stål, gjutet stål och rostfritt stål

Högt slitstarka substrat kombineras med MT-TiCN, tjocka Al2O3, TiN-beläggningar, utmärkta kvaliteter av stål, gjutstål och rostfritt stål, bearbetar ytan vid höghastighetsskärningsförhållanden.


4025

Stål, gjutet stål och rostfritt stål

Speciell styrka och seghet hos bladets underlag, perfekta kombinationer med MT-TiCN, tjock Al2O3, TiN-beläggning, vanliga kvaliteter för stål, lämplig för stål, gjutstål och rostfritt stål i halvbearbetning, efterbehandling.


4035

Stål, gjutet stål och rostfritt stål

Hög hållfasthet och antiplastiska deformationssubstrat, kombinerar med MT-TiCN, tjock Al2O3, TiN-beläggning, god seghet och anti-plastisk deformation, lämplig för stål, gjutstål & rostfritt stål i lätt grovbearbetning & grovbearbetning.


4115

Stål, gjutet stål och rostfritt stål

Högt slitstarka substrat kombineras med MT-TiCN, tjocka Al2O3, TiN-beläggningar, utmärkta kvaliteter av stål, gjutstål och rostfritt stål, bearbetar ytan vid höghastighetsskärningsförhållanden.


4125

Stål, gjutet stål och rostfritt stål

Speciell styrka och seghet hos bladets underlag, perfekta kombinationer med MT-TiCN, tjock Al2O3, TiN-beläggning, vanliga kvaliteter för stål, lämplig för stål, gjutstål och rostfritt stål i halvbearbetning, efterbehandling.


4135

Stål, gjutet stål och rostfritt stål

Hög hållfasthet och antiplastiska deformationssubstrat, kombinerar med MT-TiCN, tjock Al2O3, TiN-beläggning, god seghet och anti-plastisk deformation, lämplig för stål, gjutstål och rostfritt stål i lätt grovbearbetning & grovbearbetning.


4215

Steel, cast steel & stainless steel

High wear-resistant substrates, combinations with MT-TiCN, superfine Al2O3, TiN coating; excellent grades of steel, cast steel & stainless steel materials finish processing at high-speed cutting conditions.


4225

Steel, cast steel & stainless steel

Special strength & toughness of the insert
substrates, perfect combinations with MT-TiCN, superfine Al2O3, TiN coating; common grades for steel, suitable for steel, cast steel & stainless steel in semi-finishing, finishing, etc.


4235

Steel, cast steel & stainless steel

High-strength resistance & antiplastic deformation substrates, combinating with MT-TiCN, superfine Al2O3, TiN coatings, good toughness & anti-plastic deformation, suitable for steel, cast steel & stainless steel in light-roughing & roughing.


4240

Stål, gjutjärn, härdat stål

Slitstarka och bra seghetssubstrat, vanliga beläggningar av hårdmetallkvaliteter, används för mellan- och låghastighetsfräsning av stål, gjutjärn, härdat stål.


4250

Stål och gjutet rostfritt stål

Utmärkt seghetssubstrat, lämplig för medium och tung fräsning av stål och gjuten rostfritt stål.


4330

Låglegerat stål och olegerat stål

Underlag med hög hårdhet, medelhög och hög hastighet, lämplig för lätt och tung fräsning av låglegerat stål och olegerat stål, även lämplig för fräsning i lågt tillstånd.


4340

Stål, gjutjärn, härdat stål

Slitstarka och bra seghetssubstrat, vanliga beläggningar av hårdmetallkvaliteter, används för mellan- och låghastighetsfräsning av stål, gjutjärn, härdat stål.


4350

Stål, gjutjärn, härdat stål

Bra seghet och slitstarka underlag, perfekta kombinationer med MT-TiCN, superfin Al2O3, vanliga beläggningar av hårdmetallkvaliteter, används för mellan- och låghastighetsfräsning av stål, gjutjärn, härdat stål.


3005

Gjutjärn, smidd gjutjärn

Beläggningar och tuffa substratkombination, som stöder hög temperatur och oplastisk deformation, lämplig för duktilt gjutjärn, smidd gjutjärn med hög hållfasthet, ferrostål vid efterbehandling och halvbearbetning.


3015

Duktilt gjutjärn, smidd gjutjärn

Högt slitstarka underlag, perfekta kombinationer med MTTi (CN), tjock Al2O3-beläggning, initiala kvaliteter för duktilt gjutjärn, smidd gjutjärn, hög skärhastighet.


3025

Ductile cast iron & forged cast
iron

Wear – resistant & good toughness substrates, perfect combinations with
MT-Ti(CN), thick Al2O3 coating, initial
grades for ductile cast iron & forged cast
iron in roughing & highly-metal.


3105

Cast iron, forged cast-iron

Coatings & tough substrates combination, supporting high-temperature & unplastic-deformation, suitable for ductile cast iron, forged cast-iron with high strength, ferrosteel in finishing & semi-finishing.


3115

Ductile cast iron, forged cast iron

High wear-resistant substrates, perfect combinations with MTTi(CN), thick Al2O3
coating, initial grades for ductile cast iron, forged cast iron, highly cutting speed allowance.


3125

Ductile cast iron & forged cast
iron

Wear – resistant & good toughness substrates, perfect combinations with
MT-Ti(CN), thick Al2O3 coating, initial
grades for ductile cast iron & forged cast
iron in roughing & highly-metal.


3205

Cast iron, forged cast-iron

Coatings & tough substrates combination, supporting high-temperature & unplastic-deformation, suitable for ductile cast iron, forged cast-iron with high strength, ferrosteel in finishing & semi-finishing.


3215

Ductile cast iron, forged cast iron

High wear-resistant substrates, perfect combinations with MTTi(CN), thick Al2O3
coating, initial grades for ductile cast iron, forged cast iron, highly cutting speed allowance.


3225

Ductile cast iron & forged cast
iron

Wear – resistant & good toughness substrates, perfect combinations with
MT-Ti(CN), thick Al2O3 coating, initial
grades for ductile cast iron & forged cast
iron in roughing & highly-metal.


3220

Cast iron, forged cast-iron

Wear-resistant & good toughness substrates, perfect combinations with Thin MT-Ti(CN), superfine Al2O3, TiN coating; initial grades for ductile cast iron & forged cast iron in roughing & highly-metal.


3240

Steel, cast iron, hardened steel

Wear-resistant & good toughness substrates, common coating cemented carbide grades, used for medium and low speed milling of steel, cast iron, hardened steel.


5115

Steel, cast iron, hardened steel


5215

Steel, cast iron, hardened steel


5125

Steel, cast iron, hardened steel


5225

Steel, cast iron, hardened steel


CBN-ABN0076

Högt nickel-krom, gjutjärn med hög hårdhet och höghastighetsstål, Grått gjutjärn, Högt manganstål

Underbar kombination av seghet och slitstyrka och bra skärkantstabilitet.
Bra universalitet lämplig för höghastighets tung belastning grovbearbetning från avbruten för att fortsätta arbetsförhållandena.


CBN-ABN0095

Hardened steel, Surface overlying material

Balanserad slaghållfasthet och bra slitstyrka
Lämplig för svåravbruten till kontinuerlig bearbetning under olika arbetsförhållanden.

“Det är under våra mörkaste ögonblick som vi måste fokusera för att se ljuset.”

-James Brown


WNMG060408-AKR AT5115 Gjutjärn-Stål

37,00kr
Lägg i varukorgQuick View

Compare

Quick view
Add to wishlist
Close

WNMG060408-AKR AT5215 Gjutjärn-Stål

37,00kr
Lägg i varukorgQuick View

Compare

Quick view
Add to wishlist
Close

CNMG120412-AZR AT5225 Gjutjärn-Stål

39,50kr
Lägg i varukorgQuick View

Compare

Quick view
Add to wishlist
Close

Platshållare

VNMU130408-FG Gjutjärn AT3105

42,00kr
Lägg i varukorgQuick View

Compare

Quick view
Add to wishlist
Close

VNMG160412-MU STÅL AT4025

44,50kr
Lägg i varukorgQuick View

Compare

Quick view
Add to wishlist
Close

VNMG160412-AGM Gjutjärn AT3115

44,50kr
Lägg i varukorgQuick View

Compare

Quick view
Add to wishlist
Close
Lägg i varukorgQuick View

Compare

Quick view
Add to wishlist
Close

WNMG060408-AKR AT5115 Gjutjärn-Stål

37,00kr


Lägg i varukorgQuick View

Compare

Quick view
Add to wishlist
Close

WNMG060408-AKR AT5215 Gjutjärn-Stål

37,00kr


Lägg i varukorgQuick View

Compare

Quick view
Add to wishlist
Close

CNMG120412-AZR AT5225 Gjutjärn-Stål

39,50kr

Platshållare

Lägg i varukorgQuick View

Compare

Quick view
Add to wishlist
Close

VNMU130408-FG Gjutjärn AT3105

42,00kr


Lägg i varukorgQuick View

Compare

Quick view
Add to wishlist
Close

VNMG160412-MU STÅL AT4025

44,50kr